Adunanza Ordinaria - 01 giu 2017 ore 18.30 Via paragano Ariano Irpino